Eko Info

Širom sveta, sve više ljudi postaje upoznato sa činjenicama da prirodni resursi od kojih zavisi opstanak civilizacije nisu ni večni ni nepromenljivi.

Nafte je sve manje, vode za piće ionako nema u izobilju, proizvodnja električne energije blisko je povezana  sa narušavanjem ekosistema na većim područjima a odlaganje otpada svih vrsta i porekla odavno izaziva glavobolje nadležnih.

Otuda nije teško objasniti razloge pojave inicijativa da se pristupi maksimalnoj štednji i zaštiti kvaliteta neobnovljivih resursa, kao i orijentacija ka drugim alternativama.

Ono što se ovde podrazumeva jeste da se ovakav pristup zaštite životne sredine ostvaruje prvo u sopstvenom domu, a tek onda na nivou zajednice i društva u celini. Na žalost, čini se da je to osnovni problem u našem društvu.

Moderna tehnologija nije uvek preduslov za proizvodnju uređaja i opreme za domaćinstvo koji su štedljiviji i manje štetni u odnosu na tradicionalne. Ovakvi proizvodi vrlo često predstavljaju praktičnu primenu fundamentalnih zakona mehanike i fizike.

Na momente je prosto neverovatna jednostavnost principa rada nekih ovakvih tehničkih rešenja opreme koja bi zamenila staru, neracionalnu i u ekološkom smislu neprihvatljivu. Na našim stranama predstavljamo neka takva rešenja uređaja i opreme za kuću i baštu koja su prisutna na svetskom tržištu, a ako ste talentovani i spretni, eto ideje za samostalnu izradu nekih od njih.