EkoSpark

Zadatak i Cilj

Primarni cilj ekološke organizacije EkoSpark je pre svega edukacija, kao i skretanje pažnje javnosti na brojne probleme našeg društva vezane za životnu sredinu, njeno očuvanje i unapređenje.

Postavili smo zadatak da podržimo potrebe ekološki svesnog stanovništva, pružajući  edukativne informacije, inspirišući ljude kako da vode više računa o životnoj sredini.

Kako da štedimo, živimo zdravo, hranimo se prirodnom-zdravom hranom, kako da promenimo stare i loše navike štetne po okolinu i zdravlje, kako i gde da kupimo ekološke proizvode čijom upotrebom smanjujemo naš uticaj na životnu sredinu i tako ličnim primerom pokažemo da je moguć kompromis kvaliteta i stila… ukratko, o svemu što nas čini svesnim i informisanim.

Ovaj cilj nije lako ostvariti i težak je zadatak ispred građana i nas iz EkoSpark-a, ali bez brige, jer ne zaboravite : “i najduže putovanje počinje samo jednim korakom…‚‚

EkoSpark.com